technischestemwijzer.nl

De Technische Stemwijzer

Maatschappelijke vraagstukken zijn doorvlochten van technologie, maar in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart aanstaande komen die nauwelijks aan bod. Daarom presenteert tijdschrift De Ingenieur de Technische Stemwijzer, samen met de ingenieursorganisatie KIVI en de chemische verenigingen KNCV en VNCI.

  • Welke klimaatdoelen stellen partijen?
  • Gaan we verder met het bijstoken van biomassa of krijgt wind op zee prioriteit?
  • Wat moet er gebeuren om de circulaire economie dichterbij te brengen?
  • Komt er een miljard extra voor onderzoek?
  • Betalen we straks allemaal een kilometerheffing, of gaan we met de trein?
  • En hoe ver mogen veiligheidsdiensten in onze e-mail snuffelen?

Aan de hand van de thema's klimaat, energie, economie, onderzoek, onderwijs, mobiliteit, gezondheidszorg en informatiemaatschappij inventariseert de Technische Kieswijzer de standpunten van de politieke partijen die bij de vorige verkiezingen een Kamerzetel wisten te verwerven. De Ingenieur heeft de partijen 40 stellingen voorgelegd met de mogelijkheid een toelichting te geven. Uiteindelijk vulden negen van de elf partijen de enquête in: de PVV heeft op geen enkel verzoek van onze kant gereageerd, 50Plus wilde wel invullen, maar kon er geen tijd voor vrijmaken.

De Technische Kieswijzer is geen samenvatting van de partijprogramma's, maar juist een aanvulling. Verken op deze site waar de partijen voor staan als het op technische onderwerpen aan komt.