technischestemwijzer.nl

Initiatiefnemers

De Ingenieur is hét mediaplatform dat bericht over de nieuwste ontwikkelingen in de technologie, met een maandelijks glossy magazine over de techniek die morgen ons leven vormgeeft, en de website die dagelijks technieknieuws, blogs en dossiers brengt met focus op grote maatschappelijke uitdagingen. De Ingenieur is een uitgave van het KIVI.
www.deingenieur.nl

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de grootste beroepsorganisatie van ingenieurs in Nederland. KIVI biedt haar leden communities voor vakspecifieke kennis, een platform voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en de mogelijkheid om jezelf te profileren richting te geven aan je loopbaan. Als ingenieur zet je je vaardigheden maximaal in om de kwaliteit van leven in onze samenleving te verbeteren en KIVI helpt je daarbij.
www.kivi.nl

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is al bijna honderd jaar de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland. In de keten van grondstof tot eindproduct vertegenwoordigt ze de bedrijven die met behulp van chemische processen hun producten maken.
www.vnci.nl

HChemie Magazine is hét tijdschrift van en over de chemische industrie. Met elke maand de belangrijkste issues, best practices en opinies, op een journalistieke wijze helder verwoord, met als doel de chemische industrie te ondersteunen bij het waarmaken van haar doelstellingen.
www.vnci.nl/nieuws/chemie-magazine

De KNCV is de grootste chemische beroepsvereniging van Nederland. Onze leden zijn mensen met een passie voor moleculen. De KNCV bestaat al sinds 1903 en is dé belangenbehartiger van de chemie, life sciences en procestechnologie in Nederland.
www.kncv.nl

C2W is het officiële orgaan van de KNCV. Dit onafhankelijke vakblad bevat nieuws, opinies en analyses over de chemie, life sciences en procestechnologie. Het verschijnt 21 maal per jaar.
www.c2w.nl

Contact

Voor meer informatie over de Technische Stemwijzer kunt u contact opnemen met de redactie van technologietijdschrift De Ingenieur via: redactie@ingenieur.nl