technischestemwijzer.nl

Welke technici staan er op verkiesbare plaatsen?

Kies exact!

De kieslijsten barsten niet bepaald van de bèta's – maar ze zijn er wel degelijk. De Ingenieur vroeg ze wat ze straks in de Tweede Kamer hopen te bereiken, als hun partij voldoende stemmen weet te verzamelen om ze een zetel te kunnen bieden.


1. VVD

VVD / Jan Middendorp34. drs. Jan Middendorp MSc
Geologie (VU Amsterdam) en Economie (Universiteit van Amsterdam)
'Bij de VVD vinden we dat iedereen in de maatschappij de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen. Daarbij is om te beginnen onderwijs superbelangrijk. Verder natuurlijk het bedrijfsleven, dat mensen bestaanszekerheid kan bieden in de vorm van banen. Ik breng mijn bèta-achtergrond in de geologie mee naar de Kamer. Tijdens mijn studie heb ik geleerd problemen gestructureerd, resultaatgericht en met realisme aan te pakken. Maar dat alléén is niet voldoende. Want vanuit mijn studie economie weet ik dat de mens een emotioneel en onvoorspelbaar wezen is. En ook die kennis neem ik mee naar de Tweede Kamer.'
 
VVD / Wybren van Haga41. ir. Wybren van Haga
Elektrotechniek (TU Delft)
'Ik hoop in de Kamer een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Zonder emotie, wat je ter linkerzijde vaak ziet, maar gericht op de feiten. Het stoort mij dat de overheid soms lukraak dingen subsidieert. Die regelingen verstoren vaak de markt, bijvoorbeeld bij het aanvragen van zonnepanelen. Eén keer per jaar is er een loterij voor subsidie. Daardoor wachten mensen vaak de rest van het jaar met hun investering in zonnepanelen, terwijl ze een leuk rendement van 20 % hadden kunnen maken. In het algemeen: laten we duurzame energie nu eens systematisch aanpakken. Dus grondig onderzoeken wat de beste manier is om energie op te wekken en vervolgens niet gaan polderen!'
 

2. PvdA

PvdA / Jeroen Dijsselbloem3. Jeroen Dijsselbloem
Landbouweconomie (Wageningen Universiteit)
'We staan nu voor een nieuwe periode waarin we vanuit een gezonde begroting kunnen investeren in verdere versterking van onze economie. Waarin we nieuwe kansengelijkheid kunnen creëren, onder meer in het onderwijs. Waarin de arbeidsmarkt weer één wordt gemaakt. Voor een periode waarin alle Nederlanders schouder aan schouder extremisme en onverdraagzaamheid moeten terugdringen. En de PvdA, als brede sociaal-democratische volkspartij, heeft hierin opnieuw een grote rol te spelen.'(Bron: website PvdA)
 
PvdA / Richard Moti15. Richard Moti
Werktuigbouwkunde (TU Delft; niet afgerond)
'De PvdA kent een rijke traditie van 'rode ingenieurs' in de politiek. Fractievoorzitter Diederik Samson, Staatssecretaris Martijn van Dam en minister Jeroen Dijsselbloem zijn recente voorbeelden. Een prachtig rijtje, waar ik me na 15 maart natuurlijk graag bij aan zou sluiten. Besluitvorming is eigenlijk net als werktuigbouwkunde: alles grijpt in elkaar, alles werkt op elkaar in en alleen bij een perfecte balans tussen alle radartjes, schroefjes en cijfers rolt er iets moois uit. En het analytisch denken, zo eigen aan ingenieurs: daar kan de huidige politiek wel weer een mooie dosis van gebruiken.'
 

3. SP

SP / ir. Eric Smaling15. ir. Eric Smaling
Bodemkunde (Wageningen Universiteit)
'Ik zit nu drie jaar in de Tweede Kamer en merk dat mijn bèta-achtergrond mij helpt om debatten over bijvoorbeeld landbouw, verkeer of milieu beter te onderbouwen. De valkuil daarvan is dat ik soms meer nadruk leg op de technische feiten en minder op de politieke stellingname; mijn inbreng bevindt zich dan te veel op detailniveau. De komende periode ga ik vooral aan de slag met duurzaamheid. Dat onderwerp wil ik meer body geven en scherper neerzetten.'
 
SP / Mahir Alkaya16. Mahir Alkaya
Industriële ontwerpen (TU Delft)
'Meer zeggenschap, en dan met name voor de werknemers in bedrijven. Zij zijn degenen die de beste ideeën hebben over het product, de dienst en de klant. Een bedrijf moet daar zijn voordeel mee doen. Nu ligt de macht veel te veel bij de aandeelhouders.'
 

4. CDA

CDA / Jaco Geurts10. Jaco Geurts
MTS Werktuigbouwkunde, richting Bedrijfskunde (Amersfoort)
'Mijn opleiding in de werktuigbouwkunde en de praktijkervaring die ik daarna later heb opgedaan, hebben me snel verbanden leren zien. Verder heb ik geleerd om ideeën en feiten goed te verwoorden. Ook samenwerken, organiseren, leiding geven, sociaal en stressbestendig zijn, zijn vaardigheden en eigenschappen die ik bezit en die je bij werktuigbouwkundige vaak terugziet.'
 
CDA / Mustafa Amhaouch15. Ing. Mustafa Amhaouch
HTS Meet- en regeltechniek (Fontys Hogeschool)
'In de Kamer zitten in verhouding weinig volksvertegenwoordigers met ervaring in het bedrijfsleven en techniek in het DNA is voor Kamerleden een uitzondering. Ik werkte twintig jaar bij chipmachinemaker ASML in Veldhoven in engineering- en managementfuncties. Mijn technische achtergrond en jarenlange ervaring in de innovatieve maakindustrie leveren vaak nieuwe invalshoeken op bij de vraagstukken over werk, energie, personeel, productie en ontwikkeling. Afgelopen periode had ik bijvoorbeeld het Techniekpact en de digitale infrastructuur in mijn portefeuille, waar het CDA serieuze aandacht voor vraagt.'
 

5. PVV

PVV / Teun van Dijck8. Teun van Dijck
Bedrijfskunde (TU Eindhoven)
'Als woordvoerder sociale zaken vecht ik tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. De Partij voor de Vrijheid is daar altijd helder over geweest: die moet op 65 jaar blijven. Voor de mensen die Nederland hebben opgebouwd is een onbezorgde oude dag het minste wat we ze kunnen geven.' (Bron: website PVV)
 

6. D66

D66 / Paul Hendrik van Meenen8. Drs. Paul Hendrik van Meenen
Wiskunde (Universiteit Leiden)
'Als wiskundige ben ik altijd op zoek naar de elegantste oplossing voor een probleem. In de praktijk betekent dit dat ik oog houd voor hoe wetsvoorstellen logisch in elkaar zitten. Ook na de komende verkiezingen zal ik op die manier naar politiek blijven kijken, bijvoorbeeld naar de technische opleidingen. Het beleid om meer studenten naar bètastudies te trekken, is succesvol, maar zorgt er nu voor dat universiteiten voor sommige bètastudies een numerus fixus invoeren. D66 wil voorkomen dat potentieel technisch talent verloren gaat en wil dat universiteiten genoeg nieuwe studenten kunnen blijven aannemen. Daarnaast richt ik me op de ontwikkeling van digitale vaardigheden in het basisonderwijs. Onderdeel daarvan is dat kinderen leren programmeren.'
 
D66 / Jessica van Eijs13. Ir. Jessica van Eijs
Bouwkunde, richting Architectuur (TU Eindhoven)
'Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd hoe belangrijk een goede analyse is. Die rationele, analytische manier van denken neem ik natuurlijk mee naar Den Haag, mocht de kiezer mij dat gunnen. Mensen kijken vaak te snel naar oplossingen zonder eerst het probleem goed te analyseren. Ook hoop ik het belang van innovatie en techniek daar op het netvlies te krijgen. Als ik kijk naar de bezuinigingen op het Techniekpact, lage investeringen in onderzoek en de dreigende numerus fixus voor technische opleidingen, dan kan ik alleen maar concluderen dat men in Den Haag de grote kansen voor de toekomst niet ziet!'
 

7. Christenunie

ChristenUnie / Eppo Bruins5. dr. Eppo Bruins
Natuurkunde (Universiteit Utrecht)
'Er moet meer waardering komen voor vakmanschap en technische vaardigheden, want om dat type mensen zit onze samenleving te springen. Dat begint al in het basisonderwijs; daar moet meer aandacht komen voor praktische vaardigheden. En elk kind dat VMBO Techniek wil volgen, moet dat op fietsafstand kunnen doen. Ten slotte moeten we niet alleen op lezen, schrijven en rekenen toetsen, maar ook op praktische vaardigheden. Verder moet de overheid de aanjager worden van innovatie. Bij de ministeries moeten meer technische mensen zitten met kennis van ICT, data, digitalisering en privacy. Nu worden aanbestedingen gedaan door juristen en inkoopmanagers en dat is niet goed.'
 
ChristenUnie / Hermen Vreugdenhil8. ing. Hermen Vreugdenhil
Land, Water en Milieubeheer (Hogeschool van Hall Larenstein)
'Nederland moet binnen één generatie volledig op duurzame energie draaien. Daarnaast moet ons land zo snel mogelijk klimaat-proof zijn. De eerste stappen worden gezet, maar dat mag van mij nog wel een tandje ambitieuzer. Mijn speciale aandacht gaat daarbij uit naar hoe we omgaan met water. We zien steeds meer extremen: intensieve buien, overstromingen en perioden van verdroging. Daar moeten we ons waterbeheer op aanpassen.'
 

8. GroenLinks

GroenLinks / Rik Grashoff5. ir. Rik Grashoff
Civiele Techniek (TU Delft)
'Voor GroenLinks is een van de belangrijke thema's zogenoemde natuurinclusieve landbouw. Waar landbouw nu vaak lijnrecht staat tegenover natuur – te veel bemesting, te veel monoculturen – willen wij ze naast elkaar laten bestaan. Je moet kiezen waar je dat doet, want het kan niet overal. Het zal ook economische gevolgen voor boeren hebben, dus daar past een vorm van compensatie. Maar het zoeken naar een goede samenhang tussen natuur, milieu en economie, dat is typisch GroenLinks.'
 
GroenLinks / Huib van Essen17. ir. Huib van Essen
Technische Natuurkunde (Universiteit Twente)
'Mijn specialisaties zijn de energietransitie en verkeer en vervoer. In de Kamer wil ik mij inzetten voor duurzame en gezonde mobiliteit en stevig klimaatbeleid. Nederland heeft goede stappen gezet op het gebied van elektrische auto's, maar we dreigen daarin nu weg te zakken. Ook moeten we minder investeren in nieuwe stroken asfalt en meer in snelfietsroutes en hoogwaardige OV-verbindingen. Verder wordt het hoog tijd voor de kilometerheffing; eerst voor vrachtwagens en daarna voor personenauto's.'
 

9. SGP

SGP / Chris Stoffer5. ir. Chris Stoffer
Civiele Techniek en Management (Universiteit Twente)
'Als SGP staan wij voor het beschermen van het leven. Een van de pijlers daarvan is dat we veilig moeten kunnen leven in Nederland en dat wil ik vooral gaan invullen op het onderwerp waterveiligheid. Met de zeespiegelstijging in gedachten moeten we er proactief voor zorgen dat we ook over vijftig jaar nog goed beschermd zijn tegen overstromingen. Tegelijk moeten we de bouwwerken die we hebben – dijken, sluizen, dammen en geulen – goed onderhouden.'
 

10. Partij voor de Dieren

SGP / Frank Wassenberg4. Frank Wassenberg
Biologie (Universiteit Utrecht)
'In de elf maanden dat ik in de Kamer zat, ter vervanging van een ziek Kamerlid, heb ik veel profijt gehad van mijn studie biologie. In de politiek kan een bèta-achtergrond nuttig zijn om complexe en technische dossiers snel te beheersen. In de debatten die ik voerde over de aardgaswinning in Groningen, gifgebruik in de landbouw en maatregelen tegen de uitstoot van broeikasgassen was dat bijvoorbeeld het geval. Ik denk daarom dat het goed is als er – naast alle juristen en historici – ook een aantal bèta's in de Tweede Kamer zit.'