technischestemwijzer.nl

Energie

 

Energie

stellingVVDPvdASPCDAPVVD66CUGLSGPPvdD50plus
5. Windenergie op de Noordzee wordt fors uitgebreid.
6. De subsidie voor windenergie moet de komende vier jaar verdwijnen.
7. De salderingsregeling voor eigen zonnestroom blijft bestaan.
8. De komende vier jaar komt er de verplichting dat nieuw te bouwen woningen minstens energieneutraal zijn.
9. De overheid bevordert onderzoek naar kerncentrales die inherent veilig zijn.
10. Stop met de (bij)stook van biomassa in de elektriciteitscentrales.
11. Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende technieken te gebruiken die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Er komen maatregelen om dit strenger na te leven.
12. De komende kabinetsperiode sluiten de kolencentrales.
13. Er komt geen verder onderzoek naar de winning van schaliegas.
14. De overheid stimuleert de winning van warmte uit geothermie.
15. De overheid creëert financiële regelingen voor demonstratieprojecten van CO2-arme productietechniek in de energie-intensieve industrie.
 

Legenda
  eens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
  oneens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
  geen mening (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
  niet beantwoord/gekozen
  niet meegewerkt aan enquête