technischestemwijzer.nl

Informatiemaatschappij

 

Informatiemaatschappij

stellingVVDPvdASPCDAPVVD66CUGLSGPPvdD50plus
34. Voor internetproviders komt er een keurmerk cyberveiligheid.
35. Digitale communicatie krijgt een wettelijk vastgestelde bescherming en valt onder briefgeheim.
36. Burgers hebben inzage in hun persoonlijke gegevens die de overheid voor haar dienstverlening gebruikt.
37. Overheidsbeslissingen gebaseerd op big data en algoritmen die de persoonlijke levenssfeer raken, zijn altijd aanvechtbaar.
38. Het gebruik van big data en kunstmatige intelligentie in de publieke sfeer wordt getoetst door een bestaande of nieuw op te richten autoriteit.
39. Veiligheidsdiensten krijgen ruimere bevoegdheden om digitaal in te breken.
40. Veiligheidsdiensten mogen geen sleepnetmethoden of encryptie-inbreuk toepassen.
 

Legenda
  eens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
  oneens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
  geen mening (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
  niet beantwoord/gekozen
  niet meegewerkt aan enquête