technischestemwijzer.nl

Mobiliteit

 

Mobiliteit

stellingVVDPvdASPCDAPVVD66CUGLSGPPvdD50plus
26. Er komt een kilometerheffing, afhankelijk van plaats en tijd.
27. De overheid bestrijdt files vooral met extra rijbanen.
28. Vanaf 2025 mogen alleen personenauto's zonder directe broeikasgasemissies worden verkocht.
29. Het treinvervoer krijgt een extra investeringsimpuls: de trein rijdt op drukke trajecten elk kwartier.
30. Schiphol krijgt de mogelijkheid een zevende landingsbaan aan te leggen.
31. Er komt wettelijke experimenteerruimte voor nieuwe vervoersconcepten.
 

Legenda
  eens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
  oneens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
  geen mening (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
  niet beantwoord/gekozen
  niet meegewerkt aan enquête