technischestemwijzer.nl

Onderwijs

 

Onderwijs

stellingVVDPvdASPCDAPVVD66CUGLSGPPvdD50plus
22. Programmeren komt verplicht in het lesrooster van het basis- en middelbaar onderwijs.
23. Digitale vaardigheid wordt een leerdoel in het basis- en middelbaar onderwijs.
24. Het middelbaar beroepsonderwijs krijgt vakmanschap als volwaardig diploma.
25. De komende vier jaar verdwijnen de studentenstops in de bètatechnische studierichtingen door het creëren van extra opleidingscapaciteit.
 

Legenda
  eens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
  oneens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
  geen mening (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
  niet beantwoord/gekozen
  niet meegewerkt aan enquête