technischestemwijzer.nl

Onderzoek

 

Onderzoek

stellingVVDPvdASPCDAPVVD66CUGLSGPPvdD50plus
20. Er gaat structureel minstens een miljard euro per jaar meer naar fundamenteel onderzoek.
21. Het topsectorenbeleid wordt toegesneden op maatschappelijke uitdagingen/cross-sectorale thema's.
 

Legenda
  eens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
  oneens (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
  geen mening (door boven het vakje te gaan hangen verschijnt een eventuele toelichting)
  niet beantwoord/gekozen
  niet meegewerkt aan enquête